Vyučovanie po vianočných prázdninách

Vážení rodičia, milí žiaci,

výučba po vianočných prázdninách začne v pondelok 11.1.2021. Vyučovanie bude znova prebiehať online, resp. dištančné vo všetkých umeleckých odboroch. (Obnova prezenčného vyučovania je naplánovaná ministerstvom na pondelok 25.01)

Bližšie informácie poskytne žiakom vyučujúci hlavného predmetu.