Prijímacie skúšky na šk. rok 2024/2025

Pozývame Ťa na prijímacie skúšky na nový školský rok, ktoré sa budú konať v stredu 12. júna 2024.