Ďakujeme za Vaše 2% z daní poukázané OZ MELODY

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň aj v roku 2018 pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich minuloročných daní.

Vďaka Vám môže občianske združenie MELODY založené pri Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava podporovať umelecky nadanú mládež.

Finančné prostriedky, ktoré občianske združenie aj Vašim pričinením získa, budú použité na podporu vzdelávania.

 

Údaje o prijímateľovi:

Názov: MELODY
Právna forma: občianske združenie

IČO: 42357080
Ulica: Furdekova 2557/7
PSČ: 851 04
Obec: Bratislava