Hudobná náuka – tempo

Tempo nie je rytmus➡️ rytmus nie je takt➡️ takt nie je tempo. Tieto pojmy sa nám často mýlia 🙊
Rytmus aj takty sme tu už riešili☑️
Zostáva nám teda tempo 👍
Čo to tempo je? Ako a kde ho zapisujeme? Vyskúšajte si aj úlohy a nehnevajte sa na metronóm – veď je to náš veľký pomocník 😊