HN – prípravkári

Milí pripravkári, noty sú ako abeceda. 🎶🔠
Bez poznania písmenok, nedokážeme prečítať knižku a bez poznania nôt, nedokážeme zahrať pesničku. 🎼🎹🎸
Tak si poďme zopakovať notičky, ktoré už poznáme v týchto cvičeniach. Dokážete ich bez pomoci vyplniť správne?👍